top of page

DISCLAIMER

De informatie op deze website, Geldvos publicaties, social media of via welk ander kanaal ook vormt geen beleggingsadvies volgens het financieel recht. 
 
Gedeelde informatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als informatie of inspiratie. Deze informatie is opgemaakt door Geldvos en/of derden en sluit niet aan bij uw persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. 

Geldvos garandeert geenszins dat de besproken aandelen, trackers, fondsen, opties of strategieën ook daadwerkelijk passen volgens uw persoonlijk beleggersprofiel. Vraag hierover raad aan uw financiële tussenpersoon.

De artikels zijn een loutere weergave van de visie van de auteur en dienen dus niet aanzien te worden als persoonlijk advies. U draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid indien u gebruik maakt van deze publicaties bij uw eigen beleggingsbeslissingen. De auteur kan ten allen tijde zelf handelen in de besproken aandelen, trackers, fondsen en opties. 

De financiële instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. Geldvos raadt u aan om deze aanbeveling niet op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende risico’s niet volledig begrijpt.

Hoewel de gebruikte informatie wordt verkregen uit betrouwbare bronnen kan Geldvos en haar medewerkers niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze onjuist, onvolledig of niet meer up-to-date blijken te zijn.

Indien u citaten wenst te publiceren kan dit zonder enige vorm van voorafgaande goedkeuring mits vergezeld van de bronvermelding “Bron: www.geldvos.com”.

Geldvos heeft steeds het recht om deze disclaimer te wijzigen.
 
Laatst gewijzigd op 17/01/2022

Disclaimer: Site regels
bottom of page