top of page

Over ons

Wat is Geldvos?

De vos is een verkeerd begrepen dier. De meesten hebben hem liever niet in hun territorium: Konijnen, eenden, kippen en kippenhouders. Hierdoor is de vos op zichzelf aangewezen. 
 

De vos leeft in groep, maar jaagt altijd alleen. Hij gaat sluw en opportunistisch te werk. Het sluwe kenmerk kent bij de meesten een negatieve bijklank maar eigenlijk is het een combinatie van hun intelligentie en voorzichtigheid. Dankzij deze kenmerken slaagt de vos erin de familiegroep te voeden en te overleven.
 

Voorzichtig, intelligent en opportunistisch. Dat is ook de manier waarop we met ons geld willen omgaan. Consistent rendement behalen met een focus op de lange termijn en steeds bewust omgaan met de risico’s.

Geldvos is een educatief platform dat praktische informatie wil verschaffen over de financiële wereld: investeren, beleggen, koopkracht bewaren en nog zoveel meer.

Wie is Geldvos?

Geldvos is een initiatief van Hendrik Van Brantegem en Willem Vandamme.

Over: Over
Over: Contact

Contact

Vragen, opmerkingen of suggesties? We horen het graag!

Bedankt voor uw bericht!

Over: Contact
bottom of page