top of page

EHBB: Eerste hulp bij belastingen

We zijn bijna halverwege mei, maar helaas laat het lenteweer nog op zich wachten. Wij beginnen dan weleens stilletjes weg te dromen van een zwoele zomer met alle leuke dingen die daarbij komen kijken.


Plots worden we ruw uit onze dagdromen ontwaakt dankzij onderstaande mail van FOD Financiën.

MyMinfin Tax-on-web FOD financien belastingaangifte aangifte indienen federale overheidsdienst financiën

Belastingen… Niemand betaalt ze graag, maar minstens één keer per jaar worden we er helaas mee geconfronteerd.


In dit artikel belichten we de 3 belastingen die je als belegger moet betalen en hoe je deze moet aangeven. Daarnaast bespreken we ook de verplichte aangifte van buitenlandse rekeningen.


Een gewaarschuwd belegger is er twee waard!


Dit artikel is relevant voor alle Belgen. Excuses aan onze Nederlandse lezers!


Belasting op de effectenrekeningen

Enkel van toepassing op effectenrekeningen die groter zijn dan €1.000.000. Het belastingtarief is 0,15%.


Heb je minder dan 1 miljoen op je beleggingsrekening? Dan hoef je niets te betalen en mag je dit hoofdstuk negeren. Kom hier best eens op terug wanneer je rekening boven het miljoen is gegroeid!


Officieel zijn er geen vermogensbelastingen in België, maar dit is in principe wel een vermogensbelasting. Ze is in werking getreden sinds februari 2021.

 • Heb je een Belgische broker of effectenrekening? Dan zal de beheerder van je rekening deze belasting automatisch inhouden en hoef je verder niets te doen.

 • Heb je een buitenlandse broker of beleggingsrekening? Dan moet je eerst controleren of je broker dit wel of niet inhoudt. Doen ze het niet dan moet je het zelf nog aangeven op je personenbelasting. De instructies vind je hier.


Taks op beursverrichtingen (TOB)

TOB in België

Op elke beursverrichting die je maakt via een broker betaal je een deel belastingen.


De meeste brokers houden deze belasting automatisch in, in dat geval hoef je niets meer te doen.


Sommige buitenlandse brokers houden het niet in, in dat geval moet je het nog zelf aangeven. Dit is geen eenvoudige oefening met grote kans op fouten… Ofwel weet je waarmee je bezig bent en kan je het correct aangeven met behulp van deze tool. Indien je twijfelt, laat je je best bijstaan door een expert zoals een boekhouder of fiscalist. De eenvoudigste oplossing is een broker die zich specifiek richt op het Belgische publiek zoals Bolero, Lynx, Mexem, Saxo, Keytrade…


In België zijn er drie tarieven. Ofwel betaal je 0,12%, 0,35% of 1,32% op je aankoop en/of verkoop, afhankelijk van het type instrument dat je verhandelt.


Een waarschuwing op voorhand: het kan ingewikkeld worden! Zeker wanneer het over fondsen gaat (inclusief ETF’s).


We geven eerst de belangrijkste tarieven mee.


TOB 0,12% is van toepassing op:

 • Obligaties

 • Certificaten van effecten of obligaties

 • Effecten van leningen uitgegeven door gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten

 • Aandelen van GVV’s (gereglementeerde vastgoedvennootschappen)

TOB 0,35% is van toepassing op:

 • Aandelen

TOB 1,32% is van toepassing op:

 • Niet-beursgenoteerd kapitalisatiefondsen (Type BEVEK of Sicav), maar enkel van toepassing op de verkoop. Geen TOB op aankoop. (Dit zijn bijvoorbeeld de fondsen die je via je bank kan kopen. Wanneer zij 2% exit kosten rekenen is 1,32% daarvan bedoeld om deze tax te betalen).

 • ETF’s geregistreerd in België die dividenden kapitaliseren (Vermijden!)

Hoe weet je of een fonds of ETF in België is geregistreerd?

 1. Ga naar deze pagina op de site van de FSMA

 2. Controleer of je fonds in één van deze twee lijsten staat. (De Excel-versie is gemakkelijker te doorzoeken dan de PDF-versie)

 3. Compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht

 4. Compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht

Komt het fonds of ETF voor in één van bovenstaande lijsten? Dan is het geregistreerd in België.


Onderaan het artikel werd een gedetailleerd overzicht (flowchart) toegevoegd met alle producten en tarieven. Raadpleeg dit zeker wanneer u in fondsen (incl. ETF’s) handelt.

Beurstaks in het buitenland

Uiteraard is België niet het enige land met een beurstaks. Enkele courante voorbeelden van andere beurstaksen doe wij ook moeten betalen:

 • Britse beurs: “Stamp duty” 0,5% op het transactiebedrag

 • Ierse beurs: “Stamp duty” 1% op het transactiebedrag

 • Frankrijk: 0,3% taks op transacties van aandelen met een beurskapitalisatie > 1 miljard euro

 • Italië: 0,1%/0,2 taks op transacties van aandelen met een beurskapitalisatie > 500 miljoen euro

 • Hong Kong: “Stamp duty” 0,13% op het transactiebedrag


Belasting op dividenden en interesten (Roerende voorheffing)

Op alle ontvangen interesten en dividenden moeten Belgen 30% Roerende Voorheffing (RV) betalen.


Wanneer je interesten en dividenden ontvangt van een Belgische onderneming of overheid werd deze belasting al ingehouden aan de bron. Je ontvangt het netto bedrag en moet dus geen belasting meer betalen.


Als je buitenlandse interesten en dividenden ontvangt is (eventuele) buitenlandse belasting al reeds ingehouden aan de bron. Maar je moet nog altijd de 30% roerende voorheffing betalen in België. Daarom moeten de buitenlandse inkomsten uit interesten en dividend steeds worden aangegeven.


Er is een vrijstelling voor de eerste €800 dividend die je ontvangt (tot max. €240). Heb je toch al roerende voorheffing betaald, dan kan je deze terugvorderen via de belastingaangifte.


Enkele uitzonderingen:

 • Roerende voorheffing is verlaagd naar 15% op dividenden uit GVV’s die voornamelijk beleggen in zorgvastgoed (e.g. service flats)

 • De vrijstelling van de eerste €800 dividend geldt niet voor dividenden ontvangen uit beleggingsfondsen en ETF’s.

Hoe correct je dividenden aangeven in de personenbelasting: Zie deze pagina.


Dubbele belastingen?

De aandachtige lezer zag het goed: als je eerst in het buitenland dividendbelasting betaalt en daarna nog eens in België, dan betaal je twee keer belasting op hetzelfde dividend!


Hoe dit exact werkt en hoe je deze belastingen kan verlagen, kan je lezen in dit artikel van Test-Aankoop. (must read voor wie dividendaandelen bezit!)


Dit nadeel heb je niet bij Belgische aandelen. Daarop is enkel Belgische RV van toepassing.


Belasting op meerwaarden

Wanneer we een meerwaarde realiseren, d.w.z. verkopen met winst, is deze winst in principe belastingvrij op voorwaarde dat de verrichting kadert binnen een "normaal beheer van het privé vermogen".


Wat is het normaal beheer van een privé vermogen? Dat is helaas niet objectief bepaald. Volgens het grondwettelijk hof is dat het handelen zoals een goede huisvader of als een voorzichtig en redelijk persoon.


Hier is duidelijk ruimte voor interpretatie en het is uiteindelijke de fiscus die zich hierover uitspreekt. Het is mogelijk om hiertegen in beroep te gaan en dat wordt ook meer en meer gedaan.


Volgende zaken kan de fiscus doen vermoeden dat het niet om een normaal beheer gaat:

 • Veel transacties

 • Effecten die voor een korte periode worden aangehouden (korter dan 6 maand)

 • Gebruik van margin of geleend geld om effecten te kopen

 • Gebruik van producten met een hefboom (bvb. 3x. ETF's of turbo's)

 • Effecten die door de fiscus als speculatief worden beschouwd zoals crypto

Wanneer een verrichting niet onder het normaal beheer van een privé vermogen valt, dan wordt het als een speculatieve verrichting beschouwd. Volgens de fiscus valt trading en crypto niet onder het normaal beheer van een privé vermogen. Deze meerwaarden zijn dus niet vrijgesteld van belasting.


De belasting op die meerwaarde is 33%! Velen lijken zich niet bewust te zijn van deze belasting, of doen alsof in de hoop onder de radar van de fiscus te blijven. Als je gecontroleerd zou worden en je hebt trading of crypto winsten die je niet hebt aangegeven, dan zal je alsnog de belasting moeten betalen én een boete.


Deze inkomsten moeten worden aangegeven op je aangifte onder de rubriek 'Diverse inkomsten'.


Verplichte aangifte buitenlandse rekening

Belgen met een buitenlandse rekening moeten twee zaken doen:

 1. De buitenlandse rekening moet eenmalig worden aangeven bij de Nationale Bank. Dit kan het eenvoudigst via je browser. Je kan de webtoepassing starten via deze link. Klik daarna op ‘Naar de CAP-webtoepassing’.

 2. Nood aan hulp bij het correct aangeven?

 3. Link naar gids voor Degiro

 4. Link naar gids voor Lynx, Mexem en Interactive Brokers

 5. Elk jaar moet je de buitenlandse rekening vermelden op je belastingaangifte (in vak XIII, rubriek A).


Tot slot

Als je het bos even niet meer door de bomen ziet dan geven we je 100% gelijk.


Het is eerst door de zure appel bijten, maar naarmate je meer ervaring opdoet ermee, word je de regels wel gewoon. Toch moeten we alert blijven omdat ze frequent gewijzigd worden. Bij belangrijke wijzigingen hebben wij alvast de intentie om erover te informeren!


Nog even kort herhalen, de belangrijkste belastingen/verplichting zijn:

 • Belasting op effectenrekening (enkel op rekening > €1.000.000)

 • Taks op beursverrichtingen (TOB)

 • Roerende voorheffing op dividenden en interesten

 • Belasting op diverse inkomsten voor verrichtingen van speculatieve aard

 • Verplichte aangifte van buitenlandse rekeningen

Ben je een administratieve sloddervos? Dan is een Belgische broker waarschijnlijk het beste voor je. Je zal iets meer transactiekosten betalen, maar je hebt meer gemoedsrust dat alles correct is aangegeven.


Finaal wil ik nog onderstaande flowchart meegeven. Dit poogt alles van de Belgische fiscaliteit te omvatten.

Reddit Fire taxes distributing accumulating dividends witholding tax fund stock gains registered in EEA
Flowchart gemaakt door KenpachigoRuffy in de BEFire subreddit

Ere wie ere toekomt. Het werd gepubliceerd op Reddit door de Redditor KenpachigoRuffy. Gebruik je ook Reddit, geef hem alvast een upvote voor het mooie werk! Hij maakt ook af en toe een update, dus zeker interessant om naar de pagina zelf te gaan kijken.


Zoals je op de flowchart kan zien, moet je als ETF- of fondsbelegger grondig je huiswerk hebben gemaakt als je niet te veel belastingen wil betalen! Binnenkort publiceren we een lijst van ETF’s die fiscaal het voordeligst zijn en tegelijk interessante beleggingen kunnen zijn.


Vergeet uiteraard ook niet je aangifte tijdig in te dienen. De deadlines kan je hier terug vinden. Voor de meesten is de deadline (via Tax on web) 15 juli 2023.


Veel succes!

782 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page