top of page

Fundamentele analyse light: De quick scan

De voorbije artikelen hebben we uitvoerig stilgestaan bij het waarderen van bedrijven. Daar komt toch redelijk wat werk bij kijken als je dat goed wil doen!


Geen nood, er is ook een snellere methode waar je op een paar minuten tijd toch een vrij goede inschatting kan maken van een bedrijf. Ideaal om een eerste snelle mening te vormen of een aandeel de moeite is om verder te onderzoeken.


In dit artikel gebruiken we de gratis site Yahoo Finance. We passen de analyse doorheen het artikel toe op de biergigant Anheuser-Busch InBev (ticker: ABI.BR). Aan het eind van het artikel geven we een overzicht hoe je deze parameters kan interpreteren en passen we ze toe op enkele bekende Belgische bedrijven.


Let op: De methode is vooral nuttig bij waarde-aandelen. Groeiaandelen zullen slecht scoren op veel van deze parameters aangezien ze nog geen of weinig winst maken. Wie meer wil weten over het onderscheid tussen waarde- en groeiaandelen, verwijzen we graag naar dit artikel.


Omzet- en winstevolutie

Navigeer eerst naar het bedrijf dat je wil onderzoeken. Typ de naam of afkorting in de zoekbalk en klik op het juiste bedrijf.

Yahoo Finance Anheuser-Busch InBev SA/NV ABI AB InBev stock search

Aan de rechterzijde van uw scherm zie je een grafiek met de ‘financials’. Hier wordt de omzet en winst van de voorbije 4 jaar grafisch weergegeven.


Revenue earnings chart annual quarterly AB InBev Anheuser-Busch growth or decline
Omzet (Revenue) en Winst (Earnings) per jaar

In één oogopslag zien we hier al de evolutie over de voorbije jaren.


Revenue Growth Earnings decline Anheuser-Busch InBev
Omzetgroei en winstdaling over 4 jaar

De organisatie kreeg in 2020 een grote daling van zowel omzet (groen) als winst (blauw) te verwerken. Ondertussen is de omzet alweer gestegen boven het niveau van 2019, maar de winst is nog steeds lager. De organisatie slaagt er dus niet in om die extra verkopen effectief om te zetten naar winst.


Dividend

Op hetzelfde scherm kunnen we ook terugvinden hoeveel dividend er verwacht mag worden en welk rendement dit inhoudt. Dit vind je terug naast ‘Forward Dividend & Yield’ dat hieronder is aangeduid met een rood kader. In het geval van AB InBev is dit 1,26% (bruto), wat voor ons Belgen netto neerkomt op 0,88% na aftrek van 30% roerende voorheffing.

Finance yahoo overview dividend market cap beta earnings date ex-dividend target volume
Bedrijfsoverzicht AB InBev op Yahoo Finance

Navigeer daarna naar de pagina ‘Statistics’ (hierboven ook aangeduid met rood kader). Op deze pagina vinden we allerlei indicatoren die ons helpen om een eerste beeld van de onderneming te kunnen vormen.


Waardering

Onder ‘Valuation measures’ vinden we de gegevens om een inschatting te kunnen maken van de waardering van de onderneming. De voornaamste zijn deze aangeduid in het rood. Voor een meer gedetailleerde uitleg van de indicatoren verwijzen we naar ons eerste artikel over fundamentele analyse.


Opmerking: Trailing P/E is de price earnings ratio van het voorbije jaar. Forward P/E is dezelfde ratio maar van het komende jaar. Bij de forward P/E worden dus assumpties gemaakt over de winst van het komende jaar. Er is geen beste versie van de P/E ratio. Trailing en forward hebben elk hun voor- en nadelen. Wij kiezen doorgaans de minst gunstige (hoogste) om iets strenger te analyseren.

Valuation waardering price earnings koer-winstverhouding price book koers-boekwaarde EV/EBITDA ondernemingswaarde bedrijfskasstroom PEG price earnings growth
Waarderingsratio's

Winstgevendheid en efficiëntie

Daarna zoeken we naar drie cijfers die ons een inschatting kunnen geven over hoe goed het bedrijf wordt geleid: de winstmarge, de return on assets en de return op het eigen vermogen (equity). Hoe hoger hoe beter.

winst profit margin marge management eeffectiveness ROA ROE return on assets equity
Winstgevendheid- en efficiëntieratio's

Aandachtige lezers van onze blog herkennen ‘Return on assets’ uit dit artikel waar we het belang ervan hebben benadrukt.


Gezonde balans

Vervolgens kijken we hoe de balans ervoor staat. Hiervoor kijken we naar de debt/equity ratio (de schuldgraad) en de current ratio.

Cash debt debt/equity ratio current ratio book value per share
Balansratio's

Interpretatie indicatoren

Onderstaande tabel geeft aan hoe je de indicatoren kan interpreteren.

omzet revenue winst profit pe ratio price earnings koers-winst peg price earnings growth book value boekwaarde winstmarge dividend
Overzicht en interpretatie van alle indicatoren

Tijdens een grondige analyse vergelijk je de waarden ook met deze van andere bedrijven uit dezelfde sector. Het doel van de oefening in dit artikel is echter een quick scan: een snelle eerste fundamentele beoordeling van een onderneming maken!


Groei en stabiliteit zijn belangrijk als we over dividenden spreken. Deze info ontbreekt in deze oefening, daarom houden we even geen rekening met het dividend bij de beoordeling.


We hebben dus 10 indicatoren. Voor elke indicator kan je een score toekennen.

  • Goed = 2 punten

  • Gemiddeld = 1 punt

  • Slecht = 0 punten

Alles samen genomen, bekom je een score van maximaal 20/20. Wanneer het gaat over onze spaarcenten en beleggingen zijn we niet tevreden met een 10/20. Bedrijven moeten minstens een 14 halen om ze verder te bestuderen.


Toegepast op AB InBev

Vullen we de indicatoren in, dan krijgen we onderstaande gegevens.

Anheuser-Busch InBev SA AB InBev ratio evaluatie gebuisd
3x goed + 3x gemiddeld + 4x slecht = 9/20 voor AB InBev

* Over de laatste 3 jaar is de winst aan het stijgen, maar de winst is nog lager dan in 2019. Daarom hebben we bewust voor de negatieve beoordeling gekozen.

** Hier kiezen we de laagste waarde (ROA) om voorzichtiger te zijn bij onze beoordeling.


Bovenstaande komt overeen met een score van 9/20. Gebuisd op onze fundamentele quick scan!


Betekent dit nu dat AB InBev een slechte investering is? Dat kunnen we nooit op voorhand weten. Wat we wel zeker weten, is dat AB InBev, zoals het er nu voorstaat, niet de interessantste belegging is want

  • De winst is dalend

  • Het bedrijf staat duur gewaardeerd (PE)

  • De return on assets/eigen vermogen is te laag, en

  • Mogelijk heeft het bedrijf moeite om de schulden op korte termijn te betalen (lage current ratio).

Hierdoor is de kans dus groter dat het nu geen goede investering is. Voorlopig zijn we enkel geïnteresseerd om AB Inbev hun producten te drinken, niet om hun aandelen te kopen.


We zoeken dus verder naar bedrijven die wel goed scoren omdat bij hen de kans groter is dat het goede investeringen zijn. Het gaat altijd om kansen, nooit om zekerheden.


Toegepast op andere Bel20-aandelen

We passen dezelfde scan toe op enkele bekende namen uit de Bel20-index. Onderstaande lijst is het resultaat.

Ageas Argenx Colruyt Elia Proximus Solvay UCB Umicore Bel20 BEL-20 bel-20 aandelen analyseren kopen evaluatie
Enkele Bel-20 aandelen onder de loep

Enkele bedenkingen bij bovenstaande resultaten

  • Solvay is de enige uitgesproken kandidaat (16/20) die we verder willen onderzoeken.

  • Van alle andere bedrijven kan Proximus (11/20) misschien nog in overweging worden genomen voor verder onderzoek door het hoge dividendrendement in combinatie met de goedkope waardering (Lage PE, PB & EV/EBITDA).

  • Argenx scoort heel slecht omdat deze methode niet geschikt is voor het analyseren van groeiaandelen. Argenx (Biotech) is een typisch groeiaandeel waar de opbrengsten er pas in de toekomst zullen zijn (als alles goed gaat).

Ziezo! Hiermee weet je hoe je een snelle fundamentele quick scan kan maken! Dit kan je nu ook gebruiken om de waardeaandelen uit uw eigen portefeuille te analyseren. Hoe goed scoren ze? Zijn de meesten geslaagd? Indien er bedrijven uit uw portefeuille slecht scoren, is het misschien een goed moment om de investeringscase nog eens goed door te nemen? Laat ons gerust weten als je ergens vastzit in je analyse. Veel succes!


58 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page