top of page

Introductie tot obligaties

Een obligatie is een financieel product waarmee u een lening geeft aan een bepaalde instantie (Bvb. Bedrijf of land). U stelt geld ter beschikking aan een derde partij waarmee zij hun doelstellingen nastreven. In ruil voor dat geld, wordt er interest betaalt op het geleende kapitaal. Het principe is sterk gelijkaardig aan geld lenen bij de bank om een huis te kopen. In dit geval bent u de ontlener, niet de lener.


Er wordt soms ook verwezen naar een obligatie als 'kasbon' of 'staatsbon'. Het verschil zit hem erin aan wie het geld wordt geleend.

 • Obligatie: bij een obligatie wordt het geld geleend aan een bedrijf of instituut.

 • Kasbon: bij een kasbon wordt het geld geleend aan een bank.

 • Staatsbon: bij een staatsbon wordt het geld geleend aan de staat.


Een kasbon - Bestaat vandaag enkel nog digitaal

Via deze weg kunnen organisaties hun werking financieren. Bvb. Als de Belgische staat een tekort heeft op haar begroting, dan geeft ze extra obligaties uit. Hiermee lenen ze geld en beloven ze een extra betaling in interest aan de persoon of organisatie die hen het geld leent.


Een obligatie heeft een bepaalde looptijd (bvb. 10 jaar), een nominaal bedrag (bvb. 10.000 euro) en een vast rendement (bvb. 1%). In dit voorbeeld bedraagt de jaarlijkse interest 100 euro (1% van 10.000 euro). De houder van de obligatie krijgt dit elk jaar. Na de 10 jaar looptijd wordt ook het nominale bedrag (10.000 euro) terug betaald.


Eens de obligatie in uw bezit is, kan deze ook verhandeld worden.


Als de huidige marktrente daalt, dan zullen bestaande obligaties stijgen in waarde. Ze hebben namelijk een hogere interest dan nieuwe obligaties die aan marktrente worden uitgegeven. Bij stijging marktrente zal de waarde van een obligatie dalen. Dit gaat over de verhandelde waarde. Het nominaal bedrag wijzigt nooit en wordt altijd uitbetaald op het eind van de looptijd, ongeacht wijzigingen in rente.


Voordelen investeren in obligaties

 1. Vast rendement

 2. Bij faillissement van een bedrijf hebben obligatiehouders voorrang op aandeelhouders bij het verkopen van de bedrijfsactiva. Er is een grotere kans dat u (een deel van) uw geld terugziet

 3. Obligaties worden als minder riskant beschouwd dan aandelen

 4. Obligaties Worden als minder volatiel beschouwd dan aandelen

 5. Potentieel rendement door prijsstijging bij verkoop na daling rente (niet van toepassing als u de obligatie aanhoudt tot het einde van de looptijd)


Nadelen investeren in obligaties

 1. Grotere investering nodig: het nominale bedrag is vaak hoger dan bij aandelen (bvb. 50.000 euro).

 2. Bedrijfs- of landenrisico: terugbetaling is verantwoordelijkheid van het bedrijf of land waaraan u hebt geleend.

 3. Belasting op inkomsten: 30% roerende voorheffing op interesten net zoals bij dividenden. Beide inkomsten mogen samen worden aangegeven op uw belastingbrief.

 4. Potentieel negatief netto rendement: Als de prijzen elk jaar met 2% stijgen (ten gevolge van inflatie) en uw obligatie heeft een rendement van 1%, dan verliest u 1% per jaar (+1 - 2 = -1). Het 1% verlies heet men het netto rendement.

 5. Potentieel verlies door prijsdaling bij verkoop na stijging rente (niet van toepassing als u de obligatie aanhoudt tot het einde van de looptijd)Dit artikel is het tweede uit een reeks van zeven. Gebruik onderstaande links als u de andere artikelen uit dezelfde reeks wenst te lezen:

 1. Introductie tot de beurs

 2. Introductie tot obligaties

 3. Introductie tot edelmetalen

 4. Introductie tot crypto

 5. Introductie tot vastgoed

 6. Introductie tot private aandelen

 7. Alternatieve investeringen

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
Post: Blog2_Post
bottom of page